Kontakt

Kontakt

Kontakt

Wie können wir helfen?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 731 97440-0 oder über das Kontaktformular.

Środowisko

Świadomość ekologiczna

Polityka środowiskowa w Allgaier

Zdając sobie sprawę z faktu, że działalność gospodarcza człowieka może mieć miejsce tylko w ramach sprawnie funkcjonującego środowiska naturalnego, liderzy Grupy Allgaier dokładają starań, by wartości ekologiczne odgrywały przynajmniej takie samo znaczenie, jak wartości natury ekonomicznej.

Podstawą naszego działania w obszarze ochrony środowiska są prawne i urzędowe wytyczne oraz bazujące na nich wewnętrzne normy i regulacje środowiskowe. Przepisy określają dla nas minimalne wymagania w tym zakresie, a my – tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne – podejmujemy działania, które poza te standardy wykraczają.

Ponieważ podejście ekologiczne wiąże się również z korzyściami ekonomicznymi, stale aktywnie angażujemy się w optymalizowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Skuteczne wykorzystanie zasobów wzmacnia ten efekt.

Nasze zakłady planowane i zarządzane są w sposób przyjazny dla środowiska.

Stale dążymy do doskonalenia naszych działań na rzecz środowiska.

Nasze zasoby są wykorzystywane optymalnie i oszczędnie.

Edukujemy pracowników pod kątem świadomości ekologicznej, przeprowadzając odpowiednie szkolenia.

Jeśli to tylko możliwe, wykorzystujemy ponownie odpady materiałowe.

Wprowadzamy i korzystamy z alternatywnych źródeł energii.

Wszystkie oddziaływania na środowisko stale sprawdzamy i redukujemy do minimum.

Dzięki odpowiednim działaniom, takim jak: optymalne zastosowanie maszyn, wysoki stopień wykorzystania potencjału urządzeń, redukcja pustych przebiegów czy stosowanie nisko emisyjnych instalacji produkcyjnych jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie na środowisko.

Nasz wpływ na środowisko jest przez nas regularnie monitorowany.

Neu-Ulm, 30.01.2020

Zertifizierungen