Kontakt

Kontakt

Kontakt

Wie können wir helfen?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 731 97440-0 oder über das Kontaktformular.

Bezpieczeństwo frachtu lotniczego

Fracht lotniczy – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo lotnicze to w ostatnich latach coraz ważniejszy czynnik również w dziedzinie transportu, którego skutki gospodarcze mają wpływ na wszystkie strony „bezpiecznego łańcucha dostaw".

Allgaier jako zarejestrowana agencja zatwierdzona przez niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego (Luftfahrtbundesamt – LBA) jest w tym obszarze wiarygodnym pośrednikiem. W należących do nas strefach bezpieczeństwa dokładnie sprawdzony i przeszkolony personel przejmuje zadania logistyczne w zakresie pakowania, magazynowania, komisjonowania i wysyłki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie lotniczym.

Większe pakiety, takie jak np. maszyny lub elementy instalacji, mogą zostać w strefie bezpieczeństwa sprawdzone za pomocą zatwierdzonej technologii kontroli poprzez ETD (wykrywanie śladowej ilości materiałów wybuchowych) oraz przedstawicieli kontroli bezpieczeństwa lotniczego i w ten sposób bezpiecznie wprowadzone do łańcucha dostaw. Umożliwia to przedsiębiorstwom bezpieczne przesłanie produktów do linii lotniczej bez własnych skomplikowanych procedur zatwierdzania.

Nasi pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, którzy są również zatwierdzonymi przez LBA trenerami na potrzeby szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ładunków lotniczych (zgodnie z pkt 11.2.3.9. rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010), zapewniają realizację zleceń zgodną z aktualnymi rozporządzeniami i wytycznymi.

allgaier GmbH

allgaier GmbH

DE/RA/00963-01/0517

DE/RA/00964-01/0517

Zertifizierungen